Blå bakgrundsfärg

Uppdragsavtal

Ett uppdragsavtal, ofta kallat konsultavtal, bestämmer förhållandet mellan en fristående uppdragstagare och en uppdragsgivare, till skillnad från ett anställningsavtal som används för arbetsgivarens egna anställda.

Skriv online

1995 kr

Prata med jurist

0 kr

1995 kr

På 30 min skriver du ett juridiskt korrekt avtal

Skriv online
Du betalar i sista steget

Pris vid avtal skrivet av jurist 6990 kr

Gratis inledande samtal med jurist via telefon eller videomöte. Inget köpkrav.

Boka gratis möte

Varför uppdragsavtal?

Om du säljer tjänster eller om ditt företag åtar sig olika uppdrag av varierande längd behöver du upprätta ett uppdragsavtal (även kallat konsultavtal). Syftet med avtalet är att definiera uppdragets omfattning, hur det ska genomföras, ersättningen och vad som ska gälla vid förändringar eller förseningar.

I ett uppdragsavtal kan man även tydliggöra vem som ska ha rätt till arbetsresultatet och även begränsa rätten att bedriva konkurrerande uppdrag.

Uppdragsavtalet täcker oförutsedda händelser och ger parterna en möjlighet att välja vilka regler som ska gälla, så att riskerna för affären minskar.

Så här fungerar det

  • Svara på frågor som rör din situation. Utifrån dina svar skapar vi ett skräddarsytt avtal.
  • Betala via kort, swish eller faktura.
  • Ditt avtal kan laddas ner direkt och sparas även på Mina sidor.
  • Behöver du göra en justering i ditt avtal? Du har alltid 14 dagars kostnadsfri ändringsrätt.
  • Det viktigaste för oss är nöjda kunder, därför erbjuder vi en Nöjd kund-garanti.

Uppdragsavtal

Ett uppdragsavtal ska man ha när man ger någon utomstående ett uppdrag, medan ett anställningsavtal ska användas när någon ska anställas som en del i företaget. Skillnaden är att en uppdragstagare (ofta en konsult) är fristående i förhållande till uppdragsgivaren.

Om man anställer blir den anställda bland annat omfattad av lagen om anställningsskydd (LAS).

Vad är ett uppdragsavtal?

Ett uppdragsavtal (konsultavtal) bestämmer förhållandet mellan en fristående uppdragstagare och en uppdragsgivare, till skillnad från ett anställningsavtal som används för arbetsgivarens egna anställda.

Ett uppdragsavtal innehåller bland annat bestämmelser om vad som ingår i uppdraget och vad som inte gör det, villkor för ersättningen och vem som får rättigheterna till arbetsresultatet.

När ska man ha ett uppdragsavtal och när ett anställningsavtal?

Ett uppdragsavtal ska man ha när man ger någon utomstående ett uppdrag, medan ett anställningsavtal ska användas när någon ska anställas som en del i företaget. Skillnaden är att avtala om att man är fristående i förhållande till uppdragsgivaren.

Om man anställer blir den anställda omfattad av lagen om anställningsskydd (LAS), som sätter upp bindande regler för arbetsgivare och arbetstagare. Bland annat ska arbetsgivaren då betala arbetsgivaravgifter för arbetstagaren. LAS är alltså inte tillämplig mellan en uppdragstagare och en uppdragsgivare. En uppdragstagare/konsult är mer oberoende än en anställd.

Måste man ha ett uppdragsavtal?

Det finns inget krav på att ha ett uppdragsavtal, men att inte ha ett medför stora risker. Fördelen med ett avtal är inte enbart att veta gränserna och villkoren för uppdraget. Det är också viktigt för att klargöra att uppdragstagaren är fristående och inte en av de anställda hos uppdragsgivaren.

Så här tycker våra kunder!

Uppdragsavtal

Allt fler arbetar på tidsbegränsade uppdrag och som konsulter. Det är stor skillnad i lagstiftning mot att vara anställd och det finns många viktiga frågor reglera.

Skriv online

1995 kr

Prata med jurist

0 kr

1995 kr

På 30 min skriver du ett juridiskt korrekt avtal

Skriv online
Du betalar i sista steget

Pris vid avtal skrivet av jurist 6990 kr

Gratis inledande samtal med jurist via telefon eller videomöte. Inget köpkrav.

Boka gratis möte