Arbetsrätt

Anställa och säga upp

En florist arrangerar en blombukett

Vikten av ett anställningsavtal

Utan ett anställningsavtal räknas den anställde enligt huvudregeln som tillsvidareanställd. Om anställningen ska vara tidsbegränsad måste det framgå i ett skriftligt avtal för att gälla. Anställningsformerna tillsvidareanställning, provanställning och visstidsanställning skiljer sig åt på många sätt.

Läs mer om olika anställningsformer

Vad ska anställningsavtalet innehålla?

Utöver uppgifter som anställningsform, arbetsuppgifterna, arbetstider och lön är det viktigt att reglera frågor om övertidsersättning, förmåner och rätten till förskottssemester i ett anställningsavtal. Även uppgifter om tjänstepension, försäkringar och sjuklön ska finnas med. Har företaget ett kollektivavtal är en hel del frågor redan reglerade. Olika kollektivavtal kan dock skilja sig en hel del från varandra, och det finns frågor som ändå måste tas upp i anställningsavtalet.

Har du fler frågor om anställningsavtal? Läs vår guide!

Uppsägningsavtal

Behöver du säga upp personal är det mycket viktigt att du håller dig till de regler som finns inom området. Den som blir uppsagd kan nämligen kräva skadestånd och uppsägningen ogiltigförklaras om den inte gått till på rätt sätt.

Det finns inga krav på att en uppsägning måste avtalas skriftligt, men för att undvika framtida anspråk på att uppsägningen inte gått rätt till, rekommenderar vi dig att göra det. En uppsägning av en visstidsanställd måste alltid ske på sakliga skäl och det är arbetsgivarens skyldighet att visa skälen för avskedandet samt att dessa varit tillräckliga. Detta är särskilt viktigt om uppsägningen skett på grund av personliga skäl, eftersom det ställs höga krav på att arbetsgivaren kan motivera den grunden.

Turordningsregler och uppsägningstider

Som arbetsgivare får du inte bara säga upp vilken av dina anställda som helst, utan du måste följa särskilda turordningsregler. Dessa går i stort sett ut på att den som senast anställdes är den som sägs upp först, sist-in-först-ut-principen. I de fall du inte har fler än tio anställda har du rätt att undanta maximalt två personer från turordningen.

När det finns kollektivavtal

Om ditt företag är anslutet till ett kollektivavtal får anställningsavtalet inte avvika från det. I kollektivavtal finns ofta strängare regler än de som finns i lag.

Ska du anställa en VD?

En VD omfattas inte av LAS, och kan därför i regel sägas upp utan anledning. Arbetstider, pension och försäkringar regleras heller inte på samma sätt som för övriga anställda. En vd kan även bli betalningsansvarig i vissa situationer. 

Läs mer om VD-avtal

Skriva anställningsavtal

Hos oss skriver du enkelt ett anställningsavtal online eller tillsammans med en av våra jurister via telefon. 

Om du väljer att skriva avtalet online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till er vid ett möte. Utifrån dina svar skapas sedan ett skräddarsytt avtal som kan laddas ner direkt och som även sparas på Mina sidor. Istället för att gå till en juristbyrå som fakturerar per timme, skriver du avtalet till fast pris, när det passar dig.

 

Relaterade artiklar

Anställningsavtal

Beroende på vilken anställningsform det gäller (prov- visstid- eller tillsvidareanställning) gäller olika regler, inte minst beträffande uppsägning.

Läs mer om Anställningsavtal
Anställningsavtal skrivet av jurist

4990 kr

Pris ex. moms. Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte