Arbetsrätt

Olika anställningsformer

Person som signerar ett avtal

Tillsvidareanställning

Tillsvidareanställning, ofta kallad fast anställning, är den form av anställning som är huvudregel enligt lag. En tillsvidareanställning innebär att arbetstagaren är anställd till dess att han eller hon väljer att säga upp sig. Anställningen kan även avslutas om du som arbetsgivare inte längre har en tjänst till den anställde, till exempel på grund av arbetsbrist. Det krävs emellertid sakliga skäl för att säga upp en tillsvidareanställd.

Provanställning

Det är svårt att veta om arbetstagaren har den kapacitet och kunskap han eller hon säger sig ha eller passar in i teamet. För att du ska ha en möjlighet att bedöma om den anställde är rätt för aktuell tjänst, kan du provanställa arbetstagaren. En provanställning är en tidsbegränsad anställningsform, som maximalt kan pågå i sex månader. Efter denna period övergår anställningen automatiskt till en tillsvidareanställning.

Har du fler frågor om anställningsavtal? Läs mer här!

Visstidsanställning

En visstidsanställning pågår under en förutbestämd och begränsad tid. Det kan till exempel vara säsongsarbete eller ett vikariat. Visstidsanställningen får pågå i max ett år under en femårsperiod. Efter det övergår den automatiskt till tillsvidareanställning.

För en visstidsanställning gäller inte samma uppsägningsvillkor som för andra anställningsformer. Är vikarien anställd under en viss tid och du vill kunna säga upp denne i förtid, måste du ha angett detta i förväg i anställningsavtalet. Anges ingen uppsägningstid har den anställde rätt att arbeta hela den tid som nämns i anställningsavtalet.

Skriv anställningsavtal

Hos oss skriver du enkelt ett anställningsavtal online eller tillsammans med en av våra jurister via telefon.

Om du väljer att skriva avtalet online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till er vid ett möte. Utifrån dina svar skapas sedan ett skräddarsytt avtal som kan laddas ner direkt och som även sparas på Mina sidor. Istället för att gå till en juristbyrå som fakturerar per timme, skriver du avtalet till fast pris, när det passar dig.

Relaterade artiklar

Anställningsavtal

Beroende på vilken anställningsform det gäller (prov- visstid- eller tillsvidareanställning) gäller olika regler, inte minst beträffande uppsägning.

Läs mer om Anställningsavtal
Anställningsavtal skrivet av jurist

4990 kr

Pris ex. moms. Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte