Anställningsavtal

10 vanliga frågor om anställningsavtal

En kvinna arbetar på sitt kontor

1. Varför ska vi skriva anställningsavtal?

Ett anställningsavtal är viktigt för att undvika missförstånd. Ett muntligt avtal är bindande men det behöver skrivas ett skriftligt anställningsbevis senast en månad efter anställningen börjat, med de villkor som gäller för anställningen. 

2. Vad gäller utan anställningsavtal?

Utan anställningsavtal måste arbetsgivaren bevisa på något sätt vad som var överenskommet eftersom den anställde räknas som tillsvidareanställd.

3. När börjar anställningsavtalet gälla och är anställningsavtalet bindande?

Ett anställningsavtal är bindande och börjar gälla så fort det är påskrivet av båda parterna. Vill du avsluta anställningen efter du har skrivit på så gäller den uppsägningstid som angetts i anställningsavtalet. Är du provanställd kan du sluta på dagen. Läs mer om detta nedan. 

4. Börja med en provanställning

Provanställningen kan vara ett bra sätt att känna efter om anställningen är rätt. Denna anställningsform kan pågå i högst sex månader men den kan förhandlas bort eller skrivas på kortare tid. Provanställningen kan avbrytas utan anledning från både arbetsgivarens sida och den anställdes sida. Däremot får den aldrig avbrytas på grund av en anledning som kan falla under diskriminering. Diskrimineringsgrunderna är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning samt ålder.

Läs mer om provanställning

5. Är anställningsavtal och anställningsbevis samma sak?

Ett anställningsavtal och ett anställningsbevis är i stort sett samma sak. Ett anställningsavtal kan dock vara muntligt. Ett skriftligt anställningsavtal innehåller villkoren för anställningen och kallas då för ett anställningsbevis.

6. Anställningsavtal eller kollektivavtal?

Kollektivavtal är en grund, men du behöver fortfarande skriva ett anställningsavtal. Om företaget har kollektivavtal är vissa delar redan reglerade i detta medan andra villkor kan behöva kompletteras med.

7. Ska vi skriva anställningsavtal eller uppdragsavtal?

Arbetar du på uppdrag, eller som konsult, är det ett uppdragsavtal eller konsultavtal du ska skriva. För arbetsgivaren är det en säkerhet, eftersom uppdragsavtalet utesluter att det är fråga om en anställning. Utan avtal finns annars risk att uppdragstagaren eller konsulten kan anses vara anställd.

Läs mer om uppdragsavtal

8. Hur kan jag få veta vad mina kollegor tjänar?

Inom offentlig sektor är lönen en offentlig handling och därför kan du få veta vad dina kollegor tjänar. Du har alltså rätt att begära ut information om dina kollegors lön från din arbetsgivare. Om anställningen däremot är inom privat sektor är däremot lönen inte en offentlig handling. 

9. Vad händer om jag bara lämnar mitt jobb – är det brott mot anställningsavtalet?

Att bara lämna sin arbetsplats utan att ta hänsyn till att du har uppsägningstid, att säga upp sig med omedelbar verkan eller inte arbeta uppsägningstiden ut, kan leda till att du blir skadeståndsskyldig. Har företaget kollektivavtal finns det ofta angett hur stort skadeståndet blir och utan kollektivavtal är det reglerat i LAS. Om arbetstagaren lämnar anställningen innan uppsägningstidens slut kan hon eller han behöva ersätta arbetsgivaren för till exempel en vikarie eller betala ett skadestånd.

10. Anställningsavtal för sommarjobb

Den vanligaste anställningsformen för ett sommarjobb är visstidsanställning. Det är viktigt att reglera lön, arbetstider och hur länge sommarjobbet ska pågå, samt om det finns en uppsägningstid om du inte trivs.

Läs mer om visstidsavtal

Skriv korrekta anställningsavtal

Med ett korrekt anställningsavtal säkerställs att gällande lagar och regler följs, vilket annars kan orsaka kostsamma tvister. Hos oss kan du enkelt och tryggt skriva ett juridiskt korrekt anställningsavtal online eller tillsammans med en jurist via telefon.

Om du väljer att skriva avtalet online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till er vid ett möte. Utifrån dina svar skapas sedan ett skräddarsytt avtal som kan laddas ner direkt och som även sparas på Mina sidor. Istället för att gå till en juristbyrå som fakturerar per timme, skriver du avtalet till fast pris, när det passar dig.

Har du frågor angående ditt avtal? Ring och prata med våra jurister på telefon 0771 - 24 00 24

Relaterade artiklar

Anställningsavtal

Beroende på vilken anställningsform det gäller (prov- visstid- eller tillsvidareanställning) gäller olika regler, inte minst beträffande uppsägning.

Läs mer om Anställningsavtal
Anställningsavtal skrivet av jurist

4990 kr

Pris ex. moms. Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte