Jag har beställt en vara, när måste en säljare leverera den?

Om du har beställt en vara och säljaren inte levererar den i tid kallas det för dröjsmål. En vara skall levereras i skälig tid om du och säljaren inte kommit överens om något annat. Vad skälig tid betyder varierar från fall till fall. Vid leverans av exempelvis matvaror är skälig tid betydligt kortare än vid leverans av skor eller kläder. Men om inget annat överenskommits skall säljaren leverera en beställd vara senast 30 dagar efter att du beställde den.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka