Vad gör jag om mitt klagomål gäller annat än varor?

Om din situation faller utanför tillämpningsområdet för reklamationshjälpen, hittar du här tips och praktisk information för att få hjälp och komma vidare i ditt ärende.

Gå tillbaka