Vad kan jag kräva om varan är trasig?

Om varan du köpt är trasig kan du bland annat:

•Hålla inne med betalningen

•Få varan reparerad eller tjänsten åtgärdad (avhjälpande)

•Få en likvärdig, felfri vara (omleverans)

•Få avdrag på priset

•Häva köpet

•Få skadestånd

Dina rättigheter vid fel på vara är rangordnade och börjar med den minst ingripande. Tanken är att den smidigaste lösningen ska väljas. Du kan alltså inte välja alla påföljder samtidigt. Oftast får du en ny vara eller så repareras den. Säljaren har rätt att reparera varan om det skulle bli orimligt dyrt med en ny. För att du ska ha rätt att häva köpet och få dina pengar tillbaka måste felet anses vara väsentligt.  När man avgör om felet är väsentligt tar man hänsyn till vad som är väsentligt för just dig. Därför kan t.ex. vissa mindre förändringar i färg eller liknande vara väsentliga fel om varan skall komplettera ett tidigare köp. För att ha rätt till skadestånd ska den felaktiga varan eller tjänsten medfört extra kostnader för dig. Om du vill begära skadestånd för kostnader och förluster är det viktigt att du kan bevisa vilka kostnader du haft. 

Andra har även sökt på

Gå tillbaka