Vad händer om butiken inte ger mig rätt?

Om säljaren har ekonomiska svårigheter, har upphört med sin verksamhet eller inte kan nås, kan du i andra hand vända dig till t.ex. någon som lämnat över varan till säljaren för vidareförsäljning, exempelvis butikens leverantör. Vid kreditköp, får du som köpare framställa samma invändningar mot kreditgivaren, som du kan göra mot säljaren. Du måste dock i första hand kontakta näringsidkaren innan du kan rikta anspråk mot kreditgivaren.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka