Jag ska låna ut pengar till mitt barn, vilket avtal behövs?

Om du ska låna ut pengar till ditt barn är det viktigt att skriva ett skuldebrev. Skuldebrevet fungerar som ett kvitto för den som lånat ut och i det avtalet kan du bland annat klargöra vilka räntor som eventuellt ska tillkomma, när återbetalning ska ske och hur återbetalningen ska gå till.

Skriv Skuldebrev mellan privatpersoner
Gå tillbaka