Just nu! Boka gratis samtal med jurist och få 20% rabatt på valfritt avtal. Gäller till och med 17/7 2022.

Måste ett skuldebrev förnyas?

För att ett lån inte ska preskriberas, det vill säga förlora sin verkan så måste ett så kallat preskriptionsavbrott ske med jämna mellanrum. Ett preskriptionsavbrott kan till exempel ske genom att skuldebrevet förnyas, låntagaren betalar av en del av lånet eller får en skriftlig påminnelse om skulden från långivaren. Vid ett preskriptionsavbrott förnyas preskriptionstiden. Preskriptionstiden för fordringar mellan privatpersoner är tio år. 

Skriv Skuldebrev mellan privatpersoner
Gå tillbaka