Kan man begära ränta på skulden?

Ja, den som lånar ut har rätt att kräva ränta på skulden om detta har skrivits in i skuldebrevet. Det finns olika val i guiden för vilken ränta man kan sätta.

Skriv Skuldebrev mellan privatpersoner
Gå tillbaka