Kan man begära ytterligare ränta om man inte får betalt i tid?

Ja, den som lånar ut pengar kan kräva ränta om återbetalningen är försenad, om det finns en räntebestämmelse i skuldebrevet. När du skriver skuldebrev online hos oss finns olika val för förseningsränta/dröjsmålsränta.

Läs mer i vår stora guide om skuldebrev

Skriv Skuldebrev mellan privatpersoner
Gå tillbaka