Vad menas med borgenär och gäldenär?

En borgenär är en person som har lånat ut pengar eller av annan anledning har rätt att kräva ut pengar (eller en annan prestation) av en annan person. Den andra personen kallas gäldenär. Gäldenären är alltså den som lånat (låntagare) och borgenären den som lånat ut (långivare).

Läs mer i vår stora guide om skuldebrev

Andra har även sökt på

Gå tillbaka