Måste man bevittna ett skuldebrev?

Nej, ett skuldebrev behöver inte bevittnas för att bli giltigt. Däremot kan det vara bra att bevittna skuldebrevet för att i efterhand kunna styrka att parternas underskrifter är äkta, att parterna varit vid sina sinnens fulla bruk vid undertecknandet samt skrivit på av egen fri vilja.

Läs mer i vår stora guide om skuldebrev

Andra har även sökt på

Gå tillbaka