Hur fungerar uppsägning av bostadsarrende?

Ett bostadsarrende måste sägas upp minst ett år före arrendetidens utgång. Om ni har avtalat om andra uppsägningstider måste jordägaren följa dessa. Den som arrenderar kan välja att följa lagen istället. Uppsägningen ska ske skriftligt.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka