Hur fungerar uppsägningen för jordbruksarrende?

Om avtalet är på längre tid än fem år ska det sägas upp minst ett år före arrendetidens slut.

Om avtalet är på kortare tid än fem år ska det sägas upp minst åtta månader före arrendetidens slut.

Om avtalet är på kortare tid än ett år behöver det inte sägas upp. Avtalet slutar gälla när arrendetiden löpt ut.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka