Testa Lexly Business gratis i 30 dagar - Kom igång direkt 🙌

Kan arrendeavtal sägas upp i förtid?

Arrenderätten kan förbrukas om arrendatorn inte sköter sig. Det kan handla om att arrendatorn inte betalar avgiften i tid, arrendet sköts inte och blir vanvårdat, arrendet används till annat än det som avtalats.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka