Vad händer om jordägaren säljer mark som är arrenderad?

Om en jordägare säljer sin mark så är den nya ägaren bunden av avtalet. Arrendet förblir alltså kvar på marken.  

Andra har även sökt på

Gå tillbaka