Varför kan jag inte använda en mall för arrende?

Mallar som återfinns på internet är bara exempel på hur arrendeavtal kan skrivas. Du kan inte vara säker på att mallen avser just din situation. De som lägger ut mallar på internet ansvarar oftast inte för eventuella fel och brister, eller konsekvenserna av eventuella fel och brister i mallarna.

Vi hjälper dig skriva arrendeavtal som motsvarar båda parters  behov och som är juridiskt korrekta och kan förhindra oförutsedda händelser eller en eventuell tvist. Våra jurister skräddarsyr arrendeavtalet utifrån din aktuella situation och förutsättningar och kvalitetssäkrar hela förfarandet.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka