Kan arrende gå i arv?

När det gäller jordbruksarrende måste arrendenämnden ge tillstånd för att det ska ärvas. Avtalet behöver också löpa en bestämd tid och den som ärver måste ha bra ekonomi och vara skötsam

Andra har även sökt på

Gå tillbaka