Aktieöverlåtelseavtal

Detta bör du ha koll på innan en aktieöverlåtelse

Kvinna som är på väg till ett möte

Aktieöverlåtelseavtal – ett slags köpekontrakt

När vi köper en bostad eller en bil är det viktigt att få allt nedskrivet i ett köpekontrakt. Detsamma gäller för aktieöverlåtelser. Målet är att säljaren och köparen ska ha ett juridiskt säkert avtal för överlåtelsen som båda känner sig trygga i att underteckna.

Vad händer om bolaget är i en rättslig tvist eller om köparen inte betalar det överenskomna priset? Ska köpet återgå eller blir det aktuellt med ett prisavdrag? Den här typen av situationer kan vara svåra att lösa i efterhand. Alla garantier och påföljder diskuteras innan avtalet ska undertecknas och kommer att slutligen framgå i aktieöverlåtelseavtalet. När dessa garantier är reglerade kan parterna sedan tryggt fokusera på den ekonomiska biten i affären.

När man säljer och köper aktier i ett aktiebolag bör man skriva ett aktieöverlåtelseavtal. Det kan gälla en försäljning av samtliga aktier eller en större del av aktierna. Avtalet ska visa vad som överlåts, pris och allt som parterna slutligen kommit överens om.

I aktieöverlåtelseavtalet finns normalt detaljer om bolaget, dess innehåll och aktierna. I avtalet ska även framgå villkor om hur betalning sker och parternas garantier till varandra. Allt från företagets tillgångar, rättigheter och skyldigheter samt personal och skulder kan regleras i avtalet.

Kontrollera bolagsordningen

Företagets bolagsordning är ett regelverk som innehåller handlingsramarna för bolaget. Det är viktigt att kontrollera bolagsordningen eftersom den kan innehålla bestämmelser som påverkar köpet. Se därför till att ha kontroll på vad företagets bolagsordning fastslår gällande detta. Om ett aktieägaravtal är upprättat mellan de befintliga delägarna, kan även det innehålla bestämmelser gällande försäljning.

Hembud och förköp 

Hembud och förköp kan påverka en aktieöverlåtelse. Hembud betyder att aktieägarna har möjlighet att köpa tillbaka aktier som har överlåtits. Finns det en hembudsklausul måste köparen anmäla sitt aktieförvärv till bolaget. Förköp innebär att aktieägarna har rätt att köpa aktien före överlåtelsen har skett. Det kan även finnas samtyckesförbehåll vilket innebär att bolagsstämman eller styrelsen måste godkänna en aktieöverlåtelse. 

Skriv aktieöverlåtelseavtal

Hos oss kan du enkelt skriva ett aktieöverlåtelseavtal utformat specifikt för ditt företag. Du skriver enkelt avtalet online eller med en av våra jurister via telefon eller videomöte. Om du har frågor eller vill veta mer är du välkommen att ringa oss på telefon 0771 24 00 24.

Relaterade artiklar

Aktieöverlåtelseavtal

Du som köpare kan bli ansvarig för alla fel och brister som kan finnas på grund av företagets tidigare verksamhet.

Det är därför av stor vikt att säljaren har lämnat garantier och vad som ska ske om dessa brister.

Läs mer om Aktieöverlåtelseavtal
Aktieöverlåtelseavtal upprättad av jurist

9990 kr

Pris ex. moms. Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte