Just nu! 50% rabatt på framtidsfullmakt online, med rabattkod Framtid50. Gäller till och med 30/6 2022.

Äktenskapsbalken

Äktenskapsbalken innehåller regler om äktenskapets ingående, om vad som gäller mellan ett gift par och om hur ett äktenskap upplöses.

Lagen innehåller bestämmelser om bland annat hur en bodelning går till med bouppteckning, vad som är giftorättsgods och som den andre maken därmed har giftorätt i och vad som är enskild egendom. Äktenskapsbalken är numera könsneutral. Reglerna gäller också för registrerat partnerskap. Numera blir alla makar, inte partners. Vad som gäller när man är sambo regleras istället i sambolagen. 

Äktenskapsbalkens fulla namn är Äktenskapsbalk (1987:230).