Just nu! 50% rabatt på framtidsfullmakt online, med rabattkod Framtid50. Gäller till och med 30/6 2022.

Äktenskapsskillnad

Äktenskapsskillnad är samma sak som skilsmässa i dagligt tal, d.v.s. ett äktenskaps upplösning genom att makarna separerar och skiljer sig. 

Äkta makar måste ansöka om äktenskapsskillnad hos tingsrätten vid ett äktenskaps upplösning. Är makarna överens om att äktenskapet ska upplösas har de rätt till omedelbar äktenskapsskillnad. Vill den ena av makarna inte att äktenskapet inte ska upplösas eller om någon av makarna bor tillsammans med eget barn under 16 år ska äktenskapsskillnaden föregås av en s.k. betänketid om 6 månader. En sådan betänketid ska även föregå äktenskapsskillnaden om båda makarna önskar det. 

Efter äktenskapsskillnaden ska bodelning av makarnas giftorättsgods genomföras. Den enskilda egendomen vardera make har ska inte bodelas.