Just nu! 50% rabatt på framtidsfullmakt online, med rabattkod Framtid50. Gäller till och med 30/6 2022.

Apportegendom

Betalar en person för bolagets aktier med andra tillgångar än pengar kallas detta för apportegendom. För att detta ska vara möjligt måste det stå i stiftelseurkunden att detta är tillåtet. 

Apportegendom kan vara till exempel en fastighet eller en bil och egendomen förs över till företaget som betalning för aktier. En godkänd revisor måste yttra sig gällande bland annat vad för slags egendom det rör sig om, att egendomen kan vara till nytta för företaget och hur värderingen gått till och att den är korrekt. 

Efter egendomen förts över till företaget registreras det hos Bolagsverket.