Just nu! 50% rabatt på framtidsfullmakt online, med rabattkod Framtid50. Gäller till och med 30/6 2022.

Arv

Uttrycket arv betyder bruket att föra vidare egendom, titlar, skulder och skyldigheter när en individ dör.

När en person dör ska dennes egendom (kvarlåtenskap) fördelas mellan de arvingar som finns i livet.

Arvsordningen bestäms enligt de regler som finns i ärvdabalken. I ärvdabalken framkommer vem som har arvsrätt. Dessa regler kan sättas ur spel om personen har skrivit ett testamente. Testamentet ses som den avlidnes sista önskan och ska följas istället för de regler om arv som finns i lagen.

Man delar in de som har rätt att ärva enligt lag i olika arvsklasser: första, andra o.s.v. Bröstarvingar, den avlidnes barn och barnbarn, ärver i första hand och tillhör den första arvsklassen. Finns det inga bröstarvingar går man vidare till nästa arvsklass. Den andra arvsklassen utgörs av föräldrar till den avlidne eller syskon om föräldrarna är döda. Finns det alltså några arvingar i den första arvsklassen ska dessa ärva allt, trots att det t.ex. bara finns ett barnbarn i livet men flera syskon till den avlidne. Tredje arvsklassen är den avlidnes far- och morföräldrar och deras barn (mostrar, morbröder o.s.v.). Gränsen för arv går vid kusiner som inte ärver.

Bröstarvingarna delar arvet lika om den avlidne var ogift och inte skrivit testamente. Skulle den avlidne ha testamenterat bort all sin egendom har bröstarvingarna ändå alltid rätt till sin s.k. laglott. Laglotten är hälften av den del som bröstarvingen skulle fått om ett testamente inte funnits. Om den avlidne var gift och bröstarvingarna är deras gemensamma tillfaller hela arvet den efterlevande maken och bröstarvingarna ärver först efter dennes död (efterarv).

Om den avlidne har barn som inte är gemensamma med sin makes, s.k. särkullbarn, har dessa arvsrätt före den efterlevande maken. De har alltså rätt att få sin arvslott (hela arvet om det inte finns gemensamma barn) om inte ett testamente säger annorlunda.