Just nu! 50% rabatt på framtidsfullmakt online, med rabattkod Framtid50. Gäller till och med 30/6 2022.

Arvsrätt

Arvsrätt är en samlad beteckning över de bestämmelser som reglerar hur kvarlåtenskapen ska fördelas efter en person som avlidit. Begreppet arvsrätt används också för den rätt de personer som har rätt att ärva någon som avlidit har, arvingarna. Då säger man att man har arvsrätt efter den avlidna personen. Rätten till arv regleras i ärvdabalken.

Makar har rätt att ärva varandra med s.k. fri förfoganderätt. Med detta menas att efterlevande maken får spendera arvet på önskat sätt med undantag för att ge otillbörligt stora gåvor eller genom att testamentera bort egendom. Barn inom äktenskapet får vänta att få ut sitt arv tills båda föräldrarna är döda. S.k. särkullbarn har däremot rätt att få ut sitt arv direkt vid sin förälders död och behöver inte vänta tills den efterlevande maken (tillika styvförälder) dör.

Man delar in de som har rätt att ärva enligt lag i olika arvsklasser: första, andra o.s.v. Bröstarvingar, den avlidnes barn och barnbarn, ärver i första hand och tillhör den första arvsklassen. Finns det inga bröstarvingar går man vidare till nästa arvsklass.

Den andra arvsklassen utgörs av föräldrar till den avlidne eller syskon om föräldrarna är döda. Finns det alltså några arvingar i den första arvsklassen ska dessa ärva allt, trots att det t.ex. bara finns ett barnbarn i livet men flera syskon till den avlidne.

Tredje arvsklassen är den avlidnes far- och morföräldrar och deras barn (mostrar, morbröder o.s.v.). Gränsen för arv går vid kusiner som inte ärver.

Saknas arvsberättigade och finns inget testamente som säger annat går arvet till Allmänna arvsfonden vars pengar används till välgörenhet.Arvet delas upp genom att en boutredning görs varefter arvskifte sker.

Ett testamente kan sätta den arvsrätt som finns i lag ur spel. En bröstarvinges rätt till sin laglott kan dock aldrig sättas ur spel. Bröstarvingen kan genom klander av testamentet hos domstol utfå hälften av den arvslott som han haft rätt till om testamente inte funnits.

Sambor har ingen arvsrätt efter varandra utan måste upprätta ett gemensamt testamente för att ärva varandra.