Just nu! 50% rabatt på framtidsfullmakt online, med rabattkod Framtid50. Gäller till och med 30/6 2022.

Avtal

Ett avtal är en överenskommelse mellan två eller flera olika parter (personer eller företag). 

Ordet avtal kan ses som ett samlingsnamn för de olika typer som finns, t.ex. samboavtal, köpekontrakt, anställningsavtal. Under samlingsnamnet avtal går även handlingar som inte benämns som avtal, t.ex. äktenskapsförord eller som är ett avtal mellan två äkta makar.

Ett avtal uppkommer genom anbud och accept. En part lämnar ett anbud och när motparten har lämnat en accept (jakande svar) har ett bindande avtal uppstått mellan dessa (jfr oren accept). Ett avtal kan vara både muntligt och skriftligt men vissa typer av avtal måste vara skriftliga för att vara giltiga. Avtal utan så kallade formkrav ska beaktas av domstolen trots att de endast är muntliga, t.ex. köpavtal.

För muntliga avtal uppstår dock ofta problem ur bevishänseende, det är svårt för en person att bevisa att ett avtal finns om inget skrivits ned. Det kan även finnas andra formella krav (formkrav) för att vissa typer av avtal ska vara giltiga, t.ex. krav på bevittning.

Synonym för avtal är kontrakt.