Just nu! 50% rabatt på framtidsfullmakt online, med rabattkod Framtid50. Gäller till och med 30/6 2022.

Besittningsskydd

En förstahandshyresgäst har enligt huvudregeln ett relativt starkt besittningsskydd till den bostad denne hyr. Det innebär att hyresgästen, efter en viss tids boende, har rätt att bo kvar så länge denne vill, med undantag för om denne t.ex. missköter lägenheten.

En inneboende får aldrig besittningsskydd. Med inneboende menas en person som hyr en bestämd del av uthyrarens egen bostad och som inte har gemensamt hushåll med den som hyr ut.

En hyresgäst som genom en separat skriftligt avtal med hyresvärden har avstått från besittningsskyddet har inget besittningsskydd under den tid och i de situationer som överenskommelsen gäller. Denna överenskommelse ska vara en annan handling än hyresavtalet.Vissa sådana överenskommelser gäller bara om de godkänts av hyresnämnden.

En andrahandshyresgäst får besittningsskydd först när andrahandsupplåtelsen har varat längre än två år i följd.

Den som hyr ett möblerat rum som inte är en del av uthyrarens egen bostad får besittningsskydd först när förhyrningen har pågått längre än nio månader i följd.

Den som hyr en lägenhet för fritidsändamål får besittningsskydd först sedan förhyrningen har pågått längre än nio månader i följd.