Just nu! 50% rabatt på framtidsfullmakt online, med rabattkod Framtid50. Gäller till och med 30/6 2022.

Bodelningsavtal

Ett formellt skriftligt bodelningsavtal krävs vid en skilsmässa för att bodelningen ska vara giltig. I bodelningsavtalet listas de tillgångar och skulder som ingår i bodelningen. För gifta ingår allt som inte är enskild egendom genom villkor i äktenskapsförord, testamente eller gåvobrev. 

Ett bodelningsavtal kan även skrivas vid separation mellan sambor. Det är endast samboegendom och eventuella skulder kopplade till den som kan tas upp i bodelningsavtalet. Som samboegendom räknas bostad, möbler och husgeråd som köpts för gemensam användning under tiden man varit tillsammans. Sådant man ägt sedan tidigare räknas alltså inte.

Det finns även möjlighet för gifta att upprätta ett bodelningsavtal, under pågående äktenskap, till exempel för att flytta över tillgångar eller ägarandelar i bostaden till den andra parten. 

Skriv Bodelningsavtal