Just nu! 50% rabatt på framtidsfullmakt online, med rabattkod Framtid50. Gäller till och med 30/6 2022.

Bolagsstämma

Bolagsstämman är ett aktiebolags högsta beslutande organ.I ett aktiebolag ska aktieägarna samlas minst en gång om året i en bolagsstämma (årsstämma). På årsstämman läggs årsredovisningen med revisionsberättelse fram för det senaste räkenskapsåret varvid stämman beslutar om fastställande av dessa. Stämman (aktieägarna) ska ta ställning till bolagsstyrelsens förslag till disposition av vinst eller behandlande av förlust. 

Den sittande styrelsens och VD:ns ansvarsfrihet behandlas samt ny framtida bolagsstyrelse ska utses. Styrelseledamöter kan sitta kvar genom omval och nya väljas in. Vidare kan frågor som löner, bonussystem och incitamentsprogram för styrelse och företagsledning behandlas.

 

Det kan även kallas till extrastämmor under året där man tar upp specifika och aktuella frågor.I bolagsordningen kan man bestämma andra saker som ska tas upp på bolagsstämman.