Just nu! 50% rabatt på framtidsfullmakt online, med rabattkod Framtid50. Gäller till och med 30/6 2022.

Enskild egendom

Enskild egendom är egendom som inte ska bodelas mellan makar vid skilsmässa.

All egendom som inte är enskild är giftorättsgods. Giftorättsgods ska delas lika mellan makarna vid en bodelning. Utanför bodelningen lämnas alltså enskild egendom, vilken inte ska delas utan direkt ska gå till den make egendomen tillhör.

Egendom blir enskild genom villkor i gåva, villkor i ett testamente, eller arv, eller genom att makarna själva bestämmer det.

För att omvandla egendom till enskild krävs ett äktenskapsförord. Ett äktenskapsförord upprättas mellan makarna och däri upptas den egendom som de vill ska stanna utanför en eventuell bodelning vid en skilsmässa. Makarna kan välja att all egendom ska förbli enskild enligt parollen ”ditt är ditt och mitt är mitt”.