Just nu! 50% rabatt på framtidsfullmakt online, med rabattkod Framtid50. Gäller till och med 30/6 2022.

Force majeure

Force majeure är från franskan och betyder ”större eller högre makt”. 

En force majeure klausul är vanlig i avtal. Det kan i avtalsförhållanden uppstå situationer vilka påverkar den ena partens möjlighet att uppfylla sin del av avtalet. De situationer som parten varken kan påverka eller kunnat förutse kallas force majeure, t.ex. naturkatastrofer såsom översvämning, jordbävning och vulkanutbrott. Även oförutsedda händelser som kan skada varulaster såsom orkaner, blixtnedslag eller tät dimma.

Också arbetsrättsliga tvister, såsom strejker, som hindrar en part att uppfylla sina skyldigheter kan rymmas inom begreppet. Det är vanligt att i köpekontrakt och leveransavtal ha en så kallad force majeure-klausul som befriar parterna från ansvar för skador eller förseningar som beror på sådana förhållanden.