Just nu! 50% rabatt på framtidsfullmakt online, med rabattkod Framtid50. Gäller till och med 30/6 2022.

Fri förfoganderätt

Enligt lagen (ärvdabalken) ärver äkta makar varandra med fri förfoganderätt. Med detta menas att den kvarlevande maken får råda över egendomen på önskat sätt och spendera/sälja hur personen vill, men med vissa inskränkningar på grund av att arvet från den först avlidna ska fördelas till dennes arvingar när den kvarlevande maken dör.

När även den kvarlevande maken avlidit kvarlåtenskap som kommer från den först avlidne maken fördelas mellan den först avlidnes arvingar enligt arvsrätt enligt lag (eller enligt ett testamente). Den kvarlevande får därför inte testamentera bort sitt arv från den först avlidne och inte heller ge bort orimligt stora delar av detta som gåva.