Just nu! 50% rabatt på framtidsfullmakt online, med rabattkod Framtid50. Gäller till och med 30/6 2022.

Gåvobrev avseende fast egendom

För att ge bort en fast egendom krävs att vissa formkrav i lagen som reglerar fastigheter (jordabalken) är uppfyllda, och dessa kan uppfyllas genom ett gåvobrev.

En gåva mellan makar registreras hos Skatteverket. Om gåvan är en fastighet måste man också ändra i lagfarten. När du fått tillbaka det registrerade gåvobrevet från tingsrätten, ska du skicka in gåvobrevet tillsammans med ansökan om lagfartsändring till Lantmäteriet.

Är gåvan inte mellan gifta behöver någon registrering av gåvan inte ske, men fortfarande en lagfartsändring i fastighetsregistret hos Lantmäteriet.