Just nu! 50% rabatt på framtidsfullmakt online, med rabattkod Framtid50. Gäller till och med 30/6 2022.

Konsumentköplagen

Konsumentköplagen innehåller regler om vad som gäller när en näringsidkare (en företagare) säljer något till en privatperson.

När däremot en privatperson säljer något till en näringsidkare gäller istället köplagen, precis som när två privatpersoner gör affärer med varandra, eller två näringsidkare gör affärer med varandra.

Konsumentköplagen är till stor del tvingande och till för att skydda konsumentens intressen, och därför går det inte att genom avtal bestämma om mindre fördelaktiga villkor för konsumenten än de som är i lagen. Konsumentköplagens fulla namn med SFS-nummer är Konsumentköplag (1990:932).