Just nu! 50% rabatt på framtidsfullmakt online, med rabattkod Framtid50. Gäller till och med 30/6 2022.

Laglott

Laglott är ett begrepp som används inom arvsrätten, och beskriver den del av arvet som bröstarvingar alltid har rätt till enligt lag.

En bröstarvinge till någon som dör har alltid rätt att få en viss del av den avlidnes kvarlämnade egendom. Bröstarvingar är den avlidnes avkomlingar i rakt nedstigande led (barn, barnbarn o.s.v.). Enligt den arvsordning som finns i lag har bröstarvingar rätt att dela på all den avlidnes kvarlåtenskap, dessa delar kallas respektive bröstarvinges arvslott. Laglotten är alltid hälften av arvslotten, och den kan inte med testamenteras bort.

Har den avlidne upprättat ett testamente där så pass mycket egendom testamenteras bort bröstarvinges inte enligt testamentet sa få sin laglott, har bröstarvinge rätt att ändå få sin laglott. För att få laglotten måste bröstarvingen klandra testamentet i domstol.