Just nu! 50% rabatt på framtidsfullmakt online, med rabattkod Framtid50. Gäller till och med 30/6 2022.

Letter of intent

Ett letter of intent, eller en avsiktsförklaring, är ett dokument som upprättas mellan parter som har för avsikt att ingå avtal med varandra. Ett letter of intent är normalt sett inte juridiskt bindande.

Detta ses normalt inte som ett färdigt avtal utan är en överenskommelse över vad man hittills förhandlat fram inför ett färdigt, slutligt avtal.

Att upprätta letter of intent är vanligt när avtalet som ska slutas är ingående och innebär längre förberedande förhandlingar. Det är vanligt att ett letter of intent säger att avtal måste vara skriftligt för att gälla, s.k. avtalad skriftform.