Just nu! 50% rabatt på framtidsfullmakt online, med rabattkod Framtid50. Gäller till och med 30/6 2022.

Leveransavtal

Ett leveransavtal är ett avtal mellan en leverantör och en beställare som reglerar vilka villkor som ska gälla för leveranser. Ofta används leveransavtal vid en mer varaktig affärsrelation.

Ett leveransavtal är ofta ett så kallat ramavtal, då avtalet ses som en ram för de leveranser som ska ske, men med eventuella möjligheter för beställaren att göra exempelvis avvikelser vid framtida avrop (framtida enstaka beställningar).