Just nu! 50% rabatt på framtidsfullmakt online, med rabattkod Framtid50. Gäller till och med 30/6 2022.

Lös egendom

Allt som inte är fast egendom är lös egendom. Man utgår alltså från begreppet fast egendom för att bestämma vad som är lös egendom.

Fast egendom är jord och mark. Lös egendom är således allt som inte är mark och jord. Lösa saker som till exempel värdehandlingar (aktiebrev), djur, pengar och avtalsdokument är lös egendom.

Allt som räknas som lösöre (lösa saker som är flyttbara) är lös egendom men ibland finns det undantag till exempel som hus på annans grund.

Även immaterialrättigheter, som patent eller upphovrätter räknas som lös egendom.