Just nu! 50% rabatt på framtidsfullmakt online, med rabattkod Framtid50. Gäller till och med 30/6 2022.

Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen innebär att alla och envar ska ha rätt att ta del av allmänna handlingar och har rätt att närvara vid domstolsförhandlingar.

Med allmän handling menas varje handling, tryckt eller elektronisk, som antingen har inkommit till en myndigheten utifrån eller som har upprättats inom en myndigheten.

Offentlighetsprincipen regleras i tryckfrihetsförordningen och regeringsformen.