Just nu! 50% rabatt på framtidsfullmakt online, med rabattkod Framtid50. Gäller till och med 30/6 2022.

Prejudikat

Ett prejudikat är en vägledande dom. Prejudikat innebär att en tidigare dom, beslut eller utslag i en domstol fungerar som vägledning i senare mål eller ärenden med likartade omständigheter.

Man talar om en doms prejudikatvärde och då menas i vilken mån domstolen ska lägga den tidigare domens rättsliga argumentation till grund för den nya domen.