Just nu! 50% rabatt på framtidsfullmakt online, med rabattkod Framtid50. Gäller till och med 30/6 2022.

Regressrätt

Regressrätt är rätten att få ersättning för betalning som man utgett å någon annans vägnar.

Det är en rätt som för den som har betalt annans skuld och innebär rätt att återkräva vad han betalt i dennes ställe. Återkravsrätten kan grunda sig på olika saker. Ett krav är dock gemensamt för att återkrav ska kunna ske, nämligen att den som återkräver verkligen ska ha erlagt betalning.

Regressrätten utövas på så sätt att den som erlagt betalning framställer krav på betalning till den mot vilken regress utövas. Ett exempel är en borgensman som betalad i den betalningsskyldiges ställe. Denne har då rätt att vända sig till den betalningsskyldiga för att återfå betald summa.

I handelsbolag är bolagsmännen solidariskt ansvariga. Det innebär att en av dem kan behöva betala en skuld som gäller dem alla, och då har han sedan regressrätt mot de andra bolagsmännen.