Just nu! 50% rabatt på framtidsfullmakt online, med rabattkod Framtid50. Gäller till och med 30/6 2022.

Sambolagen

Sambolagen innehåller regler om när man är sambo, när man inte längre anses vara sambo och vad som ska delas vid en eventuell separation. Lagen innehåller bl a bestämmelser om samboavtal.

Sambolagen är könsneutral. Vad som gäller när man är gift eller registrerad partner regleras istället i äktenskapsbalken.

Sambolagens fulla namn med SFS-nummer är Sambolag (2003:376).