Just nu! 50% rabatt på framtidsfullmakt online, med rabattkod Framtid50. Gäller till och med 30/6 2022.

Servitut

Servitut är den rätt en fastighetsägare kan ha att på ett visst sätt nyttja någon annans fastighet. När en fastighetsägare säljer sin fastighet följer servitutet med fastigheten till den nya fastighetsägaren, som får utnyttja det. 

Rätten är med andra ord knuten till fastigheten som sådan och inte till vem som äger den. Ett servitut kan till exempel vara rätten att använda någons väg eller ta vatten ur någons brunn.

Läs mer om servitut här.