Just nu! 50% rabatt på framtidsfullmakt online, med rabattkod Framtid50. Gäller till och med 30/6 2022.

Skiljeförfarande

Skiljeförfarande är en privat metod att lösa tvister. De som ska lösa tvisten kallas skiljemän. Det är parterna som genom sitt handlande styr över utgången d.v.s. väljer vilken bevisning (handlingar, dokument o.s.v.) som de vill använda sig av. Genom avtal väljer ofta parter att eventuell tvist ska lösas genom skiljeförfarande.

Fördelen med att använda sig av ett skiljeförfarande är att det inte är offentligt. Genom denna sekretess kommer det inte till allmänhetens kännedom att en tvist pågår. Affärshemligheter och annan känslig information som åberopas kan alltså förbli hemlig. En annan fördel med ett skiljeförfarande är att processen går snabbare än vid allmän domstol och att skiljemännen som utses av parterna kan ha specialistkompetens, vilket sällan är fallet i allmän domstol. 

En nackdel är att parterna själva betalar skiljemännens arvoden, som ofta kan bli mycket höga.