Just nu! 50% rabatt på framtidsfullmakt online, med rabattkod Framtid50. Gäller till och med 30/6 2022.

Solidariskt ansvar

Att vara solidariskt ansvarig innebär att de solidariskt ansvariga svarar "alla för en och en för alla".

En borgenär kan rikta sitt krav på betalning till vem han vill av dem som är solidariskt ansvariga. Den betalningsskyldige som blir krävd måste då betala hela summan och får i sin tur regressrätt gentemot de övriga betalningsskyldiga.

Bolagsmän i handelsbolag är solidariskt ansvariga. Därför är det extra viktigt med ett bra handelsbolagsavtal.