Just nu! 50% rabatt på framtidsfullmakt online, med rabattkod Framtid50. Gäller till och med 30/6 2022.

SOU

SOU är en förkortning för Statens offentliga utredningar.

Dessa utredningar är rapporter och betänkanden från kommittéer som tillsatts av regeringen och som tillkommit under en lagstiftningsprocess. En SOU är ett förarbete till en lag. Utredningarna finns tillgängliga för allmänheten på bibliotek och på internet.

En SOU har ett löpnummer som är ett årtal och ett nummer separerat av ett kolon, och därefter följt av namnet på utredningen. En färdig lag eller förordning har istället ett SFS-nummer