Just nu! 50% rabatt på framtidsfullmakt online, med rabattkod Framtid50. Gäller till och med 30/6 2022.

Ställningsfullmakt

Fullmakt innebär rätt att företräda någon annan. 

Den som lämnar fullmakt kallas fullmaktsgivare och en som får fullmakt kallas fullmäktige. Ställningsfullmakten är en särskild typ av fullmakt som uppstår automatiskt med en viss befattning eller anställning. En inköpare i ett företag anses till exempel ha rätt att förhandla om priser och att avtala om köp för företagets räkning, även om det inte finns någon skriftlig fullmakt. På samma sätt har en chefstjänsteman i en bank rätt att besluta om lån och företa andra rättshandlingar för banken utan att denne har en skriftlig fullmakt. 

En ställningsfullmakt återkallas genom att fullmaktstagaren skiljs från sin befattning eller anställning.