Just nu! 50% rabatt på framtidsfullmakt online, med rabattkod Framtid50. Gäller till och med 30/6 2022.

Uppdragsavtal

Ett uppdragsavtal är ett avtal där någon åtar sig att utföra någon form av uppdrag åt någon annan.

Parterna kallas uppdragsgivare och uppdragstagare. Till skillnad från vid ett anställningsavtal uppkommer inte något anställningsförhållande mellan parterna. Ett konsultavtal är ett uppdragsavtal.