Just nu! 50% rabatt på framtidsfullmakt online, med rabattkod Framtid50. Gäller till och med 30/6 2022.

Upphovsman

Upphovsman är skaparen till ett musikaliskt eller konstnärligt verk.

En upphovsman har ensamrätten till sina verk, vilket innebär att upphovsmannen ensam äger rätt att trycka eller framföra verket för allmänheten och få ekonomisk ersättning därav. Upphovsmannen kan överföra denna rätt till någon annan genom avtal.

Upphovsmannen kan även ha en ideell rätt som innebär att denne har rätt att bli omnämnd som upphovsman och ett skydd mot att verket används på ett för upphovsmannens goda namn kränkande sätt.

Upphovsmannens rättigheter regleras i Upphovsrättslagen.